Adatvédelem
Medálok
Női láncok
Fülbevalók
Karkötők
Karperecek
Gyűrűk
Eljegyzési és karikagyűrűk
Szobrok és dísztárgyak
Modern ékszerek
Impresszum Martin's Bt.

Üzemeltető Martin's Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Székhely Budapest, 1056 Molnár utca 23
Ügyfélszolgálat Telefon: 06-1-266-92-92 / 06-1-328-06-35 E-mail: info@magyarekszer.hu
Cégjegyzékszám 01 06 013358
Nyilvántartó hatóság Cégbíróság
Adószám 28110143241
Tárhely szolgáltatói adatok Regisztrátor: Versanus Kft. Bécsi út 3-5. 5. em. 56. 1023 Budapest
Jogi nyilatkozat A honlap (www.magyarekszer.hu) weblap és kapcsolódó weblapok megnyitásával, Ön elfogadja az Impresszumban, Adatvédelmi Szabályzatban és Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat. A „Felhasználó" kifejezés a weboldalhoz mindenkor hozzáférő és/vagy azt felhasználó személyt jelenti. Felelősségvállalás A Társaság és a Weboldal készítésében közreműködő harmadik fél, nem vállalnak felelősséget a weboldalhoz vagy a weboldalról valamely hivatkozás útján megnyitott más weboldalhoz való hozzáférésből, ezek használatából, használatára való képtelenségből, tartalmának változásaiból, illetve a használatból eredő károkozásért semmilyen felelősséget nem vállal. Tiltott tevékenység A Felhasználók nem végezhetnek a Társaság saját mérlegelési körében helytelennek tartott, és/vagy a weboldalra vonatkozó bármely jogszabály szerint jogellenes, avagy tiltott tevékenységet.

Adatkezelési tájékoztató


1. A Tájékoztató célja és hatálya Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató") célja, hogy meghatározza a Martin's Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (a továbbiakban: „Adatkezelő") által vezetett nyilvántartások/adatbázisok felhasználásának törvényes és jogszerű rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos alapelveit, az információs önrendelkezési jog és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését. Biztosítani hivatott, hogy törvényes keretek között személyes adataival mindenki maga rendelkezzen, az adatkezelés körülményeit mindenki megismerhesse, valamint megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, nyilvánosságra hozatalt és visszaélést. Jelen Tájékoztatóban az érintettek megismerhetik az Adatkezelő adatkezelési folyamatainak gyakorlatát. A Tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi szervezeti egységénél folytatott személyes és különleges adatok kezelésére, különösen a www.magyarekszer.hu honlapunk meglátogatása, termékrendelés kapcsán keletkezett személyes adatokra.

2.
Adatkezelő
Székhely: Budapest, 1056 Molnár utca 23
Honlap: www.magyarekszer.hu Kapcsolattartás: Telefon: 06-1-266-92-92 / 06-1-328-06-35 E-mail: info@magyarekszer.hu Postacím: 1056, Budapest, Sörház utca 4. Adószám: 28110143241 Cégjegyzékszám: 01 06 013358 Társaságunk tárhely szolgáltatójának neve, címe és elérhetősége: Versanus Kft. (Registrar), Bécsi út 3-5. 5. em. 56. 1023 Budapest, +36-1 4301168 Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére. 3. Védendő értékek, alapelvek Adatkezelő a vállalkozására kötelező érvényűen elfogadja és védi az általános adatvédelmi rendelet 5. cikkelyében foglalt irányelveket, és célkitűzéseket. Adatfeldolgozóként igénybe vett partneri együttműködések kapcsán is kifejezetten elvárja az alábbi irányelvek betartását a feldolgozásra átadott adatok tekintetében. Adatkezelő a kezelt adatokat: -          Jogszerűen, a tisztességes eljárás feltételei szerint és az átláthatóság elvét szem előtt tartva kezeli. (jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság); -          Adatgyűjtés csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik (célhoz kötöttség); -          Az adatkezelés mindenkor a céllal összefüggésben szükséges és arányos mértékben történik. (adat takarékosság); -          Pontos és naprakész, minden észszerű intézkedést meg tesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság"); -          A személyes adatok tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. (korlátozott tárolhatóság) -          Megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok integritását és bizalmas jellegét. (integritás és bizalmas jelleg) -          Az adatkezelő felelős a fenti alapelvek betartatásért azok megsértése esetén felelősségre vonható. (elszámoltathatóság) Adatkezelő belső nyilvántartást vezet a személyes adatok kezeléséről.   4. Hogyan kezeljük az Ön személyes adatait? Előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékig, minden esetben célhoz kötötten, árajánlat és információ kéréssel kapcsolatban. Egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, úgy, mint pl. számla kiállítása és megőrzése. Más esetekben az adatkezelés jogszabályi kötelezettségen nyugszikSzoftverfejlesztés: RBLMARKETING